Po najechaniu myszką na xxxxxxx Podpowiedź

ZNACZENIEINFINITIVEPAST SIMPLEPAST PERFECT
obudzić, wzbudzić awake [ełejk]
 • xxxxxxxxxx
  • awoke [ełołk] 
 • xxxxxxxxxx
  • awoken [ełołken], awoke [ełołk]
być be [bi]
 • xxxxxxxxxx
  • was [łoz], were [łer]
 • xxxxxxxxxx
  • been [bin]
stawać się become [bikam]
 • xxxxxxxxxx
  • became [bikejm]
 • xxxxxxxxxx
  • become [bikam]
zaczynać begin [bygin]
 • xxxxxxxxxx
  • began [bygen]
 • xxxxxxxxxx
  • begun [bygan]
gryźć bite [bajt] 
 • xxxxxxxxxx
  • bit [byt] 
 • xxxxxxxxxx
  • bitten [bytn], bit [byt] 
dmuchać, wiać blow [bloł]
 • xxxxxxxxxx
  • blew [blu]
 • xxxxxxxxxx
  • blown [blołn]
łamać break [brejk]
 • xxxxxxxxxx
  • broke [brołk] 
 • xxxxxxxxxx
  • broken [brołken]
przynosić bring [briń]
 • xxxxxxxxxx
  • brought [brot]
 • xxxxxxxxxx
  • brought [brot]
budować build [byld]
 • xxxxxxxxxx
  • built [bylt]
 • xxxxxxxxxx
  • built [bylt]
płonąć, palić się burn [bern]
 • xxxxxxxxxx
  • burnt [bernt], burned [bernt]
 • xxxxxxxxxx
  • burnt [bernt], burned [bernt]
kupować buy [baj]
 • xxxxxxxxxx
  • bought [bot]
 • xxxxxxxxxx
  • bought [bot]
łapać catch [kecz]
 • xxxxxxxxxx
  • caught [kot]
 • xxxxxxxxxx
  • caught [kot]
wybierać choose [czułz]
 • xxxxxxxxxx
  • chose [czołz]
 • xxxxxxxxxx
  • chosen [czołzen]
przychodzić, przybywać come [kam]
 • xxxxxxxxxx
  • came [kejm]
 • xxxxxxxxxx
  • come [kam]
kosztować cost [kost]
 • xxxxxxxxxx
  • cost [kost]
 • xxxxxxxxxx
  • cost [kost]
ciąć cut [kat]
 • xxxxxxxxxx
  • cut [kat]
 • xxxxxxxxxx
  • cut [kat]
robić do [du]
 • xxxxxxxxxx
  • did [dyd]
 • xxxxxxxxxx
  • done [dan]
rysować, ciągnąć draw [dro]
 • xxxxxxxxxx
  • drew [dru]
 • xxxxxxxxxx
  • drawn [dron]
śnić, marzyć dream [drim]
 • xxxxxxxxxx
  • dreamt [dramt], dreamed [drimd]
 • xxxxxxxxxx
  • dreamt [dramt], dreamed [drimd]
pić drink [drynk]
 • xxxxxxxxxx
  • drank [drenk]
 • xxxxxxxxxx
  • drunk [drank]
jechać drive [drajw]
 • xxxxxxxxxx
  • drove [drołw]
 • xxxxxxxxxx
  • driven [drywn]
jeść eat [it]
 • xxxxxxxxxx
  • ate [ejt]
 • xxxxxxxxxx
  • eaten [itn]
upadać, przewracać się fall [fol]
 • xxxxxxxxxx
  • fell [fel]
 • xxxxxxxxxx
  • fallen [folen]
karmić feed [fid]
 • xxxxxxxxxx
  • fed [fed]
 • xxxxxxxxxx
  • fed [fed]
czuć feel [fil]
 • xxxxxxxxxx
  • felt [felt]
 • xxxxxxxxxx
  • felt [felt]
walczyć fight [fajt]
 • xxxxxxxxxx
  • fought [fot]
 • xxxxxxxxxx
  • fought [fot]
znaleźć find [fajnd]
 • xxxxxxxxxx
  • found [faund]
 • xxxxxxxxxx
  • found [faund]
lecieć fly [flaj]
 • xxxxxxxxxx
  • flew [flu]
 • xxxxxxxxxx
  • flown [flołn]
zapominać forget [forget]
 • xxxxxxxxxx
  • forgot [forgot]
 • xxxxxxxxxx
  • forgotten [forgotn]
wybaczać forgive [forgyw]
 • xxxxxxxxxx
  • forgave [forgejw]
 • xxxxxxxxxx
  • forgiven [forgywn]
zamarznąć freeze [friz]
 • xxxxxxxxxx
  • froze [frołz]
 • xxxxxxxxxx
  • frozen [frołzen]
dostać get [get]
 • xxxxxxxxxx
  • got [got]
 • xxxxxxxxxx
  • got [got], gotten [gotn]
dawać give [gyw]
 • xxxxxxxxxx
  • gave [gejw]
 • xxxxxxxxxx
  • given [gywn]
iść go [goł]
 • xxxxxxxxxx
  • went [łent]
 • xxxxxxxxxx
  • gone [gon]
rosnąć, uprawiać grow [groł]
 • xxxxxxxxxx
  • grew [gru]
 • xxxxxxxxxx
  • grown [grołn]
wieszać hang [hen]
 • xxxxxxxxxx
  • hung [han], hanged [hengd]
 • xxxxxxxxxx
  • hung [han], hanged [hengd]
mieć have [hew]
 • xxxxxxxxxx
  • had [hed]
 • xxxxxxxxxx
  • had [hed]
słyszeć hear [hir]
 • xxxxxxxxxx
  • heard [herd]
 • xxxxxxxxxx
  • heard [herd]
chować hide [hajd]
 • xxxxxxxxxx
  • hid [hyd]
 • xxxxxxxxxx
  • hidden [hydn], hid [hyd]
uderzać hit [hyt]
 • xxxxxxxxxx
  • hit [hyt]
 • xxxxxxxxxx
  • hit [hyt]
trzymać hold [hould]
 • xxxxxxxxxx
  • held [held]
 • xxxxxxxxxx
  • held [held]
trzymać, zatrzymać keep [kip]
 • xxxxxxxxxx
  • kept [kept]
 • xxxxxxxxxx
  • kept [kept]
wiedzieć, znać know [noł]
 • xxxxxxxxxx
  • knew [nju]
 • xxxxxxxxxx
  • known [nołn]
prowadzić lead [lid]
 • xxxxxxxxxx
  • led [led]
 • xxxxxxxxxx
  • led [led]
uczyć się learn [lern]
 • xxxxxxxxxx
  • learnt [lernt], learned [lernt]
 • xxxxxxxxxx
  • learnt [lernt], learned [lernt]
opuszczać, wyjeżdżać leave [liw]
 • xxxxxxxxxx
  • left [left]
 • xxxxxxxxxx
  • left [left]
pożyczać (komuś) lend [lend]
 • xxxxxxxxxx
  • lent [lent]
 • xxxxxxxxxx
  • lent [lent]
pozwalać let [let]
 • xxxxxxxxxx
  • let [let]
 • xxxxxxxxxx
  • let [let]
gubić, tracić lose [luz]
 • xxxxxxxxxx
  • lost [lost]
 • xxxxxxxxxx
  • lost [lost]
produkować make [mejk]
 • xxxxxxxxxx
  • made [mejd]
 • xxxxxxxxxx
  • made [mejd]
spotykać meet [mit]
 • xxxxxxxxxx
  • met [met]
 • xxxxxxxxxx
  • met [met]
płacić pay [pej]
 • xxxxxxxxxx
  • paid [pejd]
 • xxxxxxxxxx
  • paid [pejd]
kłaść put [put]
 • xxxxxxxxxx
  • put [put]
 • xxxxxxxxxx
  • put [put]
czytać read [rid]
 • xxxxxxxxxx
  • read [red]
 • xxxxxxxxxx
  • read [red]
jechać (rowerem) ride [rajd]
 • xxxxxxxxxx
  • rode [rołd]
 • xxxxxxxxxx
  • ridden [rydn]
dzwonić ring [ryn]
 • xxxxxxxxxx
  • rang [ren]
 • xxxxxxxxxx
  • rung [ran]
biec run [ran]
 • xxxxxxxxxx
  • ran [ren]
 • xxxxxxxxxx
  • run [ran]
piłować saw [so] 
 • xxxxxxxxxx
  • sawed [sod] 
 • xxxxxxxxxx
  • sawn [son], sawed [sod] 
mówić say [sej]
 • xxxxxxxxxx
  • said [sed]
 • xxxxxxxxxx
  • said [sed]
widzieć see [si]
 • xxxxxxxxxx
  • saw [so]
 • xxxxxxxxxx
  • seen [sin]
sprzedawać sell [sel]
 • xxxxxxxxxx
  • sold [sołld]
 • xxxxxxxxxx
  • sold [sołld]
wysyłać send [send]
 • xxxxxxxxxx
  • sent [sent]
 • xxxxxxxxxx
  • sent [sent]
ustawiać set [set]
 • xxxxxxxxxx
  • set [set]
 • xxxxxxxxxx
  • set [set]
strzelać shoot [szułt]
 • xxxxxxxxxx
  • shot [szot]
 • xxxxxxxxxx
  • shot [szot]
pokazywać show [szoł]
 • xxxxxxxxxx
  • showed [szołd]
 • xxxxxxxxxx
  • shown [szołn], showed [szołd]
zamykać shut [szat]
 • xxxxxxxxxx
  • shut [szat]
 • xxxxxxxxxx
  • shut [szat]
śpiewać sing [syń]
 • xxxxxxxxxx
  • sang [sen]
 • xxxxxxxxxx
  • sung [san]
siedzieć sit [syt]
 • xxxxxxxxxx
  • sat [sat]
 • xxxxxxxxxx
  • sat [sat]
spać sleep [slip]
 • xxxxxxxxxx
  • slept [slept]
 • xxxxxxxxxx
  • slept [slept]
wąchać, pachnieć smell [smel] 
 • xxxxxxxxxx
  • smelt [smelt], smelled [smelt]
 • xxxxxxxxxx
  • smelt [smelt], smelled [smelt]
spędzać czas, wydawać pieniądze spend [spend]
 • xxxxxxxxxx
  • spent [spent]
 • xxxxxxxxxx
  • spent [spent]
mówić speak [spik]
 • xxxxxxxxxx
  • spoke [społk]
 • xxxxxxxxxx
  • spoken [społken]
stać stand [stend]
 • xxxxxxxxxx
  • stood [stud]
 • xxxxxxxxxx
  • stood [stud]
kraść steal [stil]
 • xxxxxxxxxx
  • stole [stołl]
 • xxxxxxxxxx
  • stolen [stołln]
wetknąć, utknąć stick [stick] 
 • xxxxxxxxxx
  • stuck [stak] 
 • xxxxxxxxxx
  • stuck [stak]
pływać swim [słym]
 • xxxxxxxxxx
  • swam [słem]
 • xxxxxxxxxx
  • swum [słam]
przysięgać, przeklinać swear [słer]
 • xxxxxxxxxx
  • swore [słor]
 • xxxxxxxxxx
  • sworen [słorn]
brać take [tejk]
 • xxxxxxxxxx
  • took [tuk]
 • xxxxxxxxxx
  • taken [tejken]
nauczać teach [ticz]
 • xxxxxxxxxx
  • taught [tot]
 • xxxxxxxxxx
  • taught [tot]
opowiadać tell [tel]
 • xxxxxxxxxx
  • told [tołld]
 • xxxxxxxxxx
  • told [tołld]
myśleć think [fynk]
 • xxxxxxxxxx
  • thought [fot]
 • xxxxxxxxxx
  • thought [fot] 
rzucać throw [froł]
 • xxxxxxxxxx
  • threw [fru]
 • xxxxxxxxxx
  • thrown [frołn]
rozumieć understand [anderstend]
 • xxxxxxxxxx
  • understood [anderstud]
 • xxxxxxxxxx
  • understood [anderstud]
budzić wake [łejk] 
 • xxxxxxxxxx
  • woke [łołk], waked [łejkt] 
 • xxxxxxxxxx
  • woken [łołken], waked [łejkt] 
nosić (na sobie), ubierać wear [łer]
 • xxxxxxxxxx
  • wore [łor
 • xxxxxxxxxx
  • worn [łorn]
wygrywać win [łyn]
 • xxxxxxxxxx
  • won [łan]
 • xxxxxxxxxx
  • won [łan]
pisać write [rajt]
 • xxxxxxxxxx
  • wrote [rołt]
 • xxxxxxxxxx
  • written [rytn]

Przewóz osób - Bus 9 osobowy - Kierowca zna język angielski.

Możliwość podczepienia lawety.